Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro struktūros schema
Teatro Vadovas
  • Teatro vadovo pavaduotojas menui
   • Kūrybinės veiklos planavimo ir solistų skyrius
   • Orkestro tarnyba
   • Choro tarnyba
   • Baleto tarnyba
  • Teatro vadovo pavaduotojas
   • Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
   • Pastatymų
    tarnyba
    • Sceną aptarnaujantis skyrius
    • Gamybos skyrius
   • Ūkio skyrius
  • Buhalterinės apskaitos
   skyrius
  • Teatro vadovo pavaduotojas rinkodarai
   • Rinkodaros tarnyba
    • Reklamos
     ir pardavimų
     skyrius
    • Žiūrovus aptarnaujantis skyrius
    • Pastatymų ir renginių organizavimo skyrius
  • Strateginio
   ir investicijų
   valdymo skyrius
Teatro Vadovas
  • Teatro vadovo pavaduotojas menui
   • Kūrybinės veiklos planavimo ir solistų skyrius
   • Orkestro tarnyba
   • Choro tarnyba
   • Baleto tarnyba
  • Teatro vadovo pavaduotojas
   • Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
   • Pastatymų
    tarnyba
    • Sceną aptarnaujantis skyrius
    • Gamybos skyrius
   • Ūkio skyrius
  • Buhalterinės apskaitos
   skyrius
  • Teatro vadovo pavaduotojas rinkodarai
   • Rinkodaros tarnyba
    • Reklamos
     ir pardavimų
     skyrius
    • Žiūrovus aptarnaujantis skyrius
    • Pastatymų ir renginių organizavimo skyrius
  • Strateginio
   ir investicijų
   valdymo skyrius
Teatro Vadovas
  • Teatro vadovo pavaduotojas menui
   • Kūrybinės veiklos planavimo ir solistų skyrius
   • Orkestro tarnyba
   • Choro tarnyba
   • Baleto tarnyba
Teatro vadovo pavaduotojas
Buhalterinės apskaitos
skyrius
Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
   • Pastatymų
    tarnyba
    • Sceną aptarnaujantis skyrius
    • Gamybos skyrius
Ūkio skyrius
  • Teatro vadovo pavaduotojas rinkodarai
   • Rinkodaros tarnyba
    • Reklamos
     ir pardavimų
     skyrius
    • Žiūrovus aptarnaujantis skyrius
    • Pastatymų ir renginių organizavimo skyrius
  • Strateginio
   ir investicijų
   valdymo skyrius
news article cover image

Naujienos

Naujienlaiškio
Prenumerata
2023.10.24

Prospero Mérimée 220-osioms gimimo metinėms – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro „Lokys“

 

Spalio 27 d. 18.30 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose rodomą Broniaus Kutavičiaus operą „Lokys“ Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras dedikuoja Prospero Mérimée 220-osioms gimimo metinėms. Ši dviejų veiksmų opera sukurta pagal prancūzų rašytojo novelę „Lokis. Profesoriaus Wittembacho rankraštis“, kurios pagrindu libretą operai parašė Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė. Anot rašytojo, pagrindinė istorijos idėja buvo ta, kad gyvenime vykstantys įvykiai ne visada gali būti moksliškai paaiškinti.

 

Prosperas Mérimée – prancūzų rašytojas, Prancūzų akademijos narys (1844). Jo kūryba įvairi ir visapusiška, nemažą jos dalį sudaro teoriniai meno, istorijos tyrinėjimai. Joje aptinkame tikslių žmogaus psichologinės analizės elementų, įvairių prieštaravimų, būdingų žmogaus gyvenimui ir prigimčiai, ironizuotų žmogaus vidinio pasaulio pergyvenimų, įdomių istorijos ir meno interpretacijų.

Net tie, kurie niekada nebuvo teatre, žino, kas yra Hamletas, taigi ir Šekspyras ... Visi žino ir Karmen. Ir nesvarbu, ar jie mėgsta operą ir baletą, ar yra jiems abejingi. Jie žino, kad tai ispanė ir gali sudainuoti populiariausią melodiją iš to paties pavadinimo operos. Tačiau su literatūrinių nuotykių ieškotoju P. Mérimée, parašiusiu novelę „Karmen“, įkvėpusią žinomą kompozitorių G. Bizet, esame mažai pažįstami...

 

Draugavo su Napoleonu III

P. Mérimée gimė chemiko ir dailininkės Leonoros šeimoje, tad nuo pat vaikystės galėjo lavintis, ugdyti savo meninį skonį. Paryžiuje jis baigė juridinius kursus, buvo paskirtas grafo D`Artu sekretoriumi, kuris vėliau tapo Prancūzijos istorinių paminklų ministru. 1830 m. jis keliavo po Ispaniją, susidraugavo su grafu Teba, jo žmona ir dukterimi Eugenija, kuri 1853 m. ištekėjo už imperatoriaus ir tapo Prancūzijos imperatoriene. P. Mérimée, kaip senas grafienės draugas, buvo artimas rūmų bičiulis, o imperatorienė Eugenija prie jo, kaip tikro tėvo, buvo labai prisirišusi. To pasekoje 1853 m. P. Mérimée buvo suteiktas senatoriaus statusas. Jis artimai draugavo su Napoleonu III-iuoju. Dar tebesimokydamas Paryžiuje, jis susipažino ir susidraugavo su A. M. Amperu, A. Štapferiu. Pastarojo tėvas savo namuose sukviesdavo mokslininkus ir menininkus. Tarp jų buvo anglų, vokiečių, italų ir rusų literatų. Čia rašytojas susipažino su Stendaliu ir L. Ch. Delekliuzu, kuris tuo metu redagavo vieną iš Paryžiaus laikraščių.

Literatūriniame pasaulyje P. Mérimée startavo būdamas vos 20 metų, kai draugams perskaitė savo parašytą dramą „Kromvelis“. Stendalis ją pagyrė, tačiau kūrėjas savo kūriniu buvo nepatenkintas.

1825 m. P. Mérimée išleido pirmą savo knygą „Klaros Gazul teatras“ (Theatre de Clara Gazul), kurioje buvo išspausdintos jo komedijos. Knyga buvo pristatyta kaip Ispanijos artistės kūrinys, bet tos artistės nuotrauka rodė, kad ten moteriškais drabužiais persirengęs autorius. Po to pasirodė knyga „Guzla“ (Guzla, 1827), kur tiksli autorystė taip pat nebuvo nurodyta. Galiausiai P. Mérimée imasi rimtai dirbti ir 1828 m. išleidžia istorinę dramą „Žakerija“ (La Jacquerie). 1929 m. rašytojas spausdina seriją novelių, tarp kurių žinomiausios „Reduto paėmimas“ (L’enlevement de la redoute) ir „Mateo Falkone“ (Mateo Falcone).

 

Novelės „Karmen“ autorius

Šalia kūrybos P. Mérimée daugiau nei 20 metų dirbo Prancūzijos istorinių paminklų generaliniu inspektoriumi. Tai suteikė jam galimybę daug keliauti ir aplankyti Prancūziją, Angliją, Vokietiją, Italiją. Keliaudamas jis rašė straipsnius apie meną ir keliones: 1835 m. „Užrašai iš kelionės po pietų Prancūziją“ (Notes d’un voyage dans le Midi de France), 1837 – „Etiudas apie religinę architektūrą“ (Essai sur l’architecture religieuse) ir daug kitų.

Grožinių kūrinių tuo laiku P. Mérimée beveik nerašė, tačiau skaitytojams įsiminė intymiomis psichologinėmis novelėmis – „Etruskų vaza“ (Le vase etrusque, 1830), – „Trik-trak partija“ (La partie de tric-trac, 1830), „Dviguba klaida“ (La double meprise, 1833), kurios sulaukė didelio pasisekimo. Galiausiai P. Mérimée ėmėsi istorinių, fantastinių ir egzotinių siužetų. Prie tokių novelių priklauso „Skaistyklos vėlės“ (Les ames du Purgatoire, 1834), „Ilos Venera“ (La Venus d’Ille, 1837). 1840 m. išeina vienas geriausių P. Mérimée kūrinių apysaka „Kolomba“ (Colomba), kurioje rašytojas apdainuoja Korsiką. 1845 m. parašytas žymiausias P. Mérimée kūrinys - novelė „Karmen“ (Carmen), pagal kurią Georges'as Bizet sukūrė žinomą operą.

 

Lietuvą pažino iš pasakojimų

Tapęs senatoriumi P. Mérimée neberašė literatūrinių kūrinių, daugiau gilinosi į meno teoriją, istoriją. Likus metams iki autoriaus mirties parašytas ir kitas žinomumo sulaukęs kūrinys - novelė „Lokis“ (1869), kurios veiksmas vyksta Lietuvoje (Žemaitijoje). Anot autoriaus, pagrindinė istorijos idėja buvo ta, kad gyvenime vykstantys įvykiai ne visada gali būti moksliškai paaiškinti.

P. Mérimée niekada nesilankė Lietuvoje. Ją jisai įsivaizdavo tik iš rašytinių šaltinių ir iš lietuvių bei lenkų, su kuriais susipažino Paryžiuje, pasakojimų. Nauja emigracijos banga plūstelėjo į Paryžių po 1863 m. sukilimo. Šioje emigrantų aplinkoje P. Mérimée susipažino su lenkų rašytoju Edmondu Choieckiu, pasirašinėjusiu slapyvardžiu Charles Edmond. Pastarojo knyga „Pavergtoji Lenkija“ jam tapo vienu iš svarbiausių informacijos apie Lietuvą šaltinių. Kitas P. Mérimée  informacijos šaltinis buvo Adomo Mickevičiaus kūryba: poema „Ponas Tadas“ ir baladė „Trys Budriai“. „Lokyje“ poeto vardas minimas net du kartus: pirmąsyk, kai pateikiamas jo baladės vertimas, o antrąsyk, kai aprašoma Žemaitijos giria ir žvėrių karalystė.

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre 2022 m. pastatyta opera „Lokys“ – tai tikras „mistinis trileris“, žiūrovų dėmesį kaustantis įtemptu, magijos kupinu siaubo pasakos siužetu, muzikos ekspresija, autentiškų jausmų galia. B. Kutavičiaus opera „Lokys“ yra sukurta Aušros Marijos Sluckaitės-Jurašienės libretu, kuriame autorė interpretuoja P. Mérimée novelėje „Lokis“ atpasakotą kruvinų vestuvių istoriją. Ji nukelia klausytoją į „laukinį kraštą“ – Žemaitijos gūdumą, – kur iš kraujomaišos su lokiu gimęs grafas-vilkolakis pasiperša gražiai bajoraitei, o po vestuvių nakties žmonės ją randa sudraskytą. XIX a. Žemaitija P. Mérimée kūrinyje vaizduojama kaip egzotiškas kraštas, civilizacijos paribys, pagoniškų burtų ir magijos persmelktas pasaulis.

 

Spalio 27 d. 18.30 val. operą „Lokys“ bus galima išvysti Klaipėdos Žvejų rūmuose. Visų labai laukiame!

 

Šviežiausios naujienos
„Meilės eliksyro“ kamerinę versiją Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre diriguoja italas Carmelo Giuseppe Longo

„Meilės eliksyro“ kamerinę versiją Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre diriguoja italas Carmelo Giuseppe Longo

Komiškos operos „Meilės eliksyras“ kamerinė versija – lyg iš „Netflix“ serialo

Komiškos operos „Meilės eliksyras“ kamerinė versija – lyg iš „Netflix“ serialo

„Smuikininkas ant stogo“ – humanistinio užtaiso  kupinas miuziklas vėl kviečia žiūrovus į susitikimą

„Smuikininkas ant stogo“ – humanistinio užtaiso  kupinas miuziklas vėl kviečia žiūrovus į susitikimą

Klaipėdos muzikinio teatro Kalėdinė gerumo akcija: dovanokime džiaugsmą sunkiau gyvenantiems!

Klaipėdos muzikinio teatro Kalėdinė gerumo akcija: dovanokime džiaugsmą sunkiau gyvenantiems!

RĖMĖJAI

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (ang. cookies). Sutikdami naudoti slapukus galėsite patogiau naršyti mūsų svetainėje. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite slapukų politikoje.

Sužinoti daugiau

sutinku

Abonementas

Repertuaras ir bilietai

 • Žanras: Koncertas

  Data: 2020-09-02

  Laikas: 18:30

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Miuziklas

  Data: 2020-09-12

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Šokis

  Data: 2020-09-25

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Šokis

  Data: 2020-10-10

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2020-10-11

  Laikas: 14:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Koncertas

  Data: 2020-10-22

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2020-10-24

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2020-10-25

  Laikas: 13:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2020-11-11

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2020-11-13

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Edukacija

  Data: 2021-02-05

  Laikas: 12:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2021-02-06

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2021-02-18

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Edukacija

  Data: 2021-03-12

  Laikas: 12:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Šokis

  Data: 2021-03-13

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2021-03-14

  Laikas: 13:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Miuziklas

  Data: 2021-03-26

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2021-04-07

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Šokis

  Data: 2021-04-09

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2021-04-11

  Laikas: 13:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2021-04-25

  Laikas: 13:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Koncertas

  Data: 2021-06-19

  Laikas: 17:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2022-10-09

  Laikas: 12:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Šokis

  Data: 2022-12-07

  Laikas: 18:30

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:

Mokėjimo būdas *
Noriu Naujienlaiškio


Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0019

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras įgyvendiną teatro modernizavimo projektą, dalinai finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2020-01-10 pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Bendra projekto vertė 23 990 642,98 Eur, iš jų ES regioninės plėtros fondo lėšos - 9 510 736,93 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 14 479 906,05 Eur.

Pastato rekonstrukcijos techninis projektas buvo parengtas dar 2016 m. pabaigoje, rangovas parinktas 2018 m., rangos darbų viešąjį konkursą laimėjo UAB „Infes“. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekonstrukcija pradėta 2018 m. rugsėjo 14 d. Apie rekonstrukcijos pradžią iškilmingai paskelbta įkasant kapsulę ateities kartoms būsimo pastato pamatuose

Projekto tikslas – padidinti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro patrauklumą, teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras – didžiausias profesionalaus meno kolektyvas ne tik Klaipėdoje, bet ir visame Vakarų Lietuvos regione. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras įkurtas 1987 metų sausio 1 dieną, Klaipėdos liaudies operos teatrą reorganizavus į muzikinį teatrą. Per dvidešimt šešerius kūrybinės veiklos metus teatre pastatyta per 100 įvairių žanrų ir epochų sceninių veikalų, tai: operos, operetės, miuziklai, muzikinės dramos, baletai, šiuolaikinio šokio spektakliai, oratorijos, muzikiniai spektakliai vaikams.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras teikia šias pagrindines paslaugas – rodo spektaklius (savo ir kitų gastroliuojančių teatrų repertuarą) Klaipėdoje, stato naujus spektaklius, teikia edukacines paslaugas, rodo spektaklius kituose miestuose (gastrolės), įgyvendina kultūrines programas. Teatras orientuojasi į platų visuomenės ratą kaip tikslinę žiūrovų auditoriją. Repertuaras bei spektakliai pritaikomi kuo įvairesnėms tikslinėms žiūrovų grupėms (atsižvelgiant į amžių, socialinę padėtį, pomėgius ir kt.), tokiu būdu siekiama formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į teatrą ir pritraukti kuo įvairesnių visuomenės grupių atstovus.

Svarbi scenos infrastruktūra įrengta dar sovietų laikais ir šiuo metu visiškai neatitinka laiko realijų. Nėra galimybės greitai pakelti ir nuleisti dekoracijų, vystyti kitų meninių spendimų. Įdiegus šiuolaikinę scenos infrastruktūrą, būtų pagerintas ne tik vizualinis vaizdas, kuris svarbus žiūrovui, bet ir būtų sudaryta galimybė didesnei režisierių ir aktorių saviraiškai. Tai leistų statyti daugiau ir novatoriškesnių spektaklių.

Šiuolaikiniam jaunimui labai svarbu, kad teatro spektakliai atspindėtų tai, kas yra aktualu. Šiuolaikiniai spektakliai, kuriuose vyrautų jaunimo kultūra (vadinamoji „gatvės kultūra“), būtų naudojamos išmaniosios technologijos (kadangi tokias technologijas jaunimas naudoja ir kasdieniniame gyvenime) leistų padidinti susidomėjimą ne tik jaunimo tarpe, bet pritrauktų ir kitų amžiaus lankytojų grupes, kurios nori susipažinti su siek problemomis. Įdiegus tinkamą scenos įrangą, galima būti kurti vizualinius pasakojimus, kurie taptų neatsiejama spektaklių dalimi.

Šiuo metu Vakarų Europoje ir JAV vyrauja tendencija, kad teatras turi būti aprūpinamas naujausia technine įranga, kuri leistų kurti visiškai naujo lygio pasirodymus. Tokia įranga leidžia išreikšti spektaklio herojaus išgyvenimus vizualiai, scenoje projektuoti vaizdinius, sukurti reikiamą atmosferą (keičiant šviesos spektrą, intensyvumą, spalvą, galima sukurti baimės, gėrio, jaukumo ir kt. atmosferą). Gera garso sistema leistų pasiūlyti įvairesnių garso sprendimų. Labai svarbu pažymėti, kad režisieriai, turėdami tokias priemones, galėtų lengviau interpretuoti scenarijus, pasirinkti sprendinius, kurie iki šiol, dėl techninių sąlygų, nebuvo galimi.

Įgyvendinus projekto veiklas, numatoma pasiekti projekto tikslą - padidinti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro patrauklumą, teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Bus pasiekti tokie rezultatai:

 • modernizuoti didžiosios salės scenos technologijos įrenginius ir susijusią įrangą;
 • modernizuoti didžiosios ir mažosios salės garso ir apšvietimo įrangą;
 • pakeisti didžiosios salės kėdes bei kiliminę dangą. Pakeisti mažosios salės kėdes, suteikiant daugiau komforto lankytojams.
 • Pritaikyti teatro erdves ir infrastruktūrą lankytojų poreikiams.