Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro struktūros schema
Teatro Vadovas
  • Teatro vadovo pavaduotojas menui
   • Kūrybinės veiklos planavimo ir solistų skyrius
   • Orkestro tarnyba
   • Choro tarnyba
   • Baleto tarnyba
  • Teatro vadovo pavaduotojas
   • Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
   • Pastatymų
    tarnyba
    • Sceną aptarnaujantis skyrius
    • Gamybos skyrius
   • Ūkio skyrius
  • Buhalterinės apskaitos
   skyrius
  • Teatro vadovo pavaduotojas rinkodarai
   • Rinkodaros tarnyba
    • Reklamos
     ir pardavimų
     skyrius
    • Žiūrovus aptarnaujantis skyrius
    • Pastatymų ir renginių organizavimo skyrius
  • Strateginio
   ir investicijų
   valdymo skyrius
Teatro Vadovas
  • Teatro vadovo pavaduotojas menui
   • Kūrybinės veiklos planavimo ir solistų skyrius
   • Orkestro tarnyba
   • Choro tarnyba
   • Baleto tarnyba
  • Teatro vadovo pavaduotojas
   • Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
   • Pastatymų
    tarnyba
    • Sceną aptarnaujantis skyrius
    • Gamybos skyrius
   • Ūkio skyrius
  • Buhalterinės apskaitos
   skyrius
  • Teatro vadovo pavaduotojas rinkodarai
   • Rinkodaros tarnyba
    • Reklamos
     ir pardavimų
     skyrius
    • Žiūrovus aptarnaujantis skyrius
    • Pastatymų ir renginių organizavimo skyrius
  • Strateginio
   ir investicijų
   valdymo skyrius
Teatro Vadovas
  • Teatro vadovo pavaduotojas menui
   • Kūrybinės veiklos planavimo ir solistų skyrius
   • Orkestro tarnyba
   • Choro tarnyba
   • Baleto tarnyba
Teatro vadovo pavaduotojas
Buhalterinės apskaitos
skyrius
Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
   • Pastatymų
    tarnyba
    • Sceną aptarnaujantis skyrius
    • Gamybos skyrius
Ūkio skyrius
  • Teatro vadovo pavaduotojas rinkodarai
   • Rinkodaros tarnyba
    • Reklamos
     ir pardavimų
     skyrius
    • Žiūrovus aptarnaujantis skyrius
    • Pastatymų ir renginių organizavimo skyrius
  • Strateginio
   ir investicijų
   valdymo skyrius
documents and career page cover image

Dokumentai

Naujienlaiškio
Prenumerata

Medžiaga parsisiuntimui

Finansinės ir veiklos ataskaitos / planai

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2017 m. veiklos planas
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2016 m. veiklos planas
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2015 m. veiklos planas
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2014 m. veiklos planas
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2013 m. veiklos planas
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2018 m. veiklos planas
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2019 m. veiklos planas
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2017 m. veiklos ataskaita
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2016 m. veiklos ataskaita
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2015 m. veiklos ataskaita
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2014 m. veiklos ataskaita
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2013 m. veiklos ataskaita
2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2022 m. veiklos planas
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų ataskaitų rinkinys
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2022 m. veiklos plano vykdymo ataskaita
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2018 m. veiklos plano vykdymo ataskaita
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2019 m. veiklos plano vykdymo ataskaita
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2020 m. veiklos planas
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2020 m. veiklos plano vykdymo ataskaita
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2021 m. veiklos planas
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2021 m. veiklo plano vykdymo ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2018 m. biudžeto vykdymo atskaitomybės
2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2017 m. biudžeto vykdymo atskaitomybės
2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2017 m. I pusmečio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2016 m. biudžeto vykdymo atskaitomybės
2015 m. biudžeto atskaitomybės
2014 m. IV ketvirčio biudžeto atskaitomybės
2013 m. biudžeto atskaitomybės aiškinamasis raštas
2013 m. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita
2013 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013 m. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2019 m. biudžeto vykdymo atskaitomybės
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2020 m. I pusmečio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2020 m. biudžeto vykdymo atskaitomybės
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2021 m. biužeto vykdymo ataskaita
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita
2022 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaita
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybės
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita

Finansiniai dokumentai

2013 m. finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita
2013 m. nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, suvestinė ataskaita
Informacija apie darbo užmokestį
2019 m. IV ketv. vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2020 m. I ketv. vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2020 m. II ketv. vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2020 m. III ketv. vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2020 m. IV ketv. vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2021 m. I ketv. vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2021 m. II ketv. vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2021 m. vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Automobiliai

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės
KVMT Turimi tarnybiniai lengvieji automobiliai

Kiti dokumentai

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro nuostatai 2018 m.
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro publikos tyrimas 2019 m.
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kultūros paslaugų žiūrovams teikimo taisyklės
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro dovanų politika
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro asmens duomenų saugojimo politika
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro struktūra
Pareigybių sąrašas, į kurias priimant atranką laimėjusį asmenį būtinas kreipimasis į Specialiųjų tyrimų tarnybą
2022–2025 m. LRKM korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2022–2023 m. veiksmų planas
Pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, sąrašas
Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės
Informacijos apie pažeidimus įstaigoje teikimo ir tvarkymo KVMT tvarkos aprašas
Pranešimo apie pažeidimą forma
Viešųjų ir privačių interesų derinimo KVMT tvarkos aprašas
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Pareigybių, dėl kurių rengiami konkursai, sąrašas

Teatro jaunųjų atlikėjų rezidencijos

RĖMĖJAI

default kvmt popup card img
Nepasirinktas failas

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (ang. cookies). Sutikdami naudoti slapukus galėsite patogiau naršyti mūsų svetainėje. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite slapukų politikoje.

Sužinoti daugiau

sutinku

Abonementas

Repertuaras ir bilietai

 • Žanras: Koncertas

  Data: 2020-09-02

  Laikas: 18:30

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Miuziklas

  Data: 2020-09-12

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Šokio spektaklis

  Data: 2020-09-25

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Šokio spektaklis

  Data: 2020-10-10

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2020-10-11

  Laikas: 14:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Koncertas

  Data: 2020-10-22

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2020-10-24

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2020-10-25

  Laikas: 13:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2020-11-11

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2020-11-13

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Edukacija

  Data: 2021-02-05

  Laikas: 12:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2021-02-06

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2021-02-18

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Edukacija

  Data: 2021-03-12

  Laikas: 12:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Šokio spektaklis

  Data: 2021-03-13

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2021-03-14

  Laikas: 13:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Miuziklas

  Data: 2021-03-26

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2021-04-07

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Šokio spektaklis

  Data: 2021-04-09

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2021-04-11

  Laikas: 13:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2021-04-25

  Laikas: 13:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Koncertas

  Data: 2021-06-19

  Laikas: 17:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2022-10-09

  Laikas: 12:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Šokio spektaklis

  Data: 2022-12-07

  Laikas: 18:30

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:

Mokėjimo būdas *
Noriu Naujienlaiškio

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0019

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras įgyvendiną teatro modernizavimo projektą, dalinai finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2020-01-10 pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Bendra projekto vertė 23 990 642,98 Eur, iš jų ES regioninės plėtros fondo lėšos - 9 510 736,93 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 14 479 906,05 Eur.

Pastato rekonstrukcijos techninis projektas buvo parengtas dar 2016 m. pabaigoje, rangovas parinktas 2018 m., rangos darbų viešąjį konkursą laimėjo UAB „Infes“. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekonstrukcija pradėta 2018 m. rugsėjo 14 d. Apie rekonstrukcijos pradžią iškilmingai paskelbta įkasant kapsulę ateities kartoms būsimo pastato pamatuose

Projekto tikslas – padidinti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro patrauklumą, teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras – didžiausias profesionalaus meno kolektyvas ne tik Klaipėdoje, bet ir visame Vakarų Lietuvos regione. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras įkurtas 1987 metų sausio 1 dieną, Klaipėdos liaudies operos teatrą reorganizavus į muzikinį teatrą. Per dvidešimt šešerius kūrybinės veiklos metus teatre pastatyta per 100 įvairių žanrų ir epochų sceninių veikalų, tai: operos, operetės, miuziklai, muzikinės dramos, baletai, šiuolaikinio šokio spektakliai, oratorijos, muzikiniai spektakliai vaikams.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras teikia šias pagrindines paslaugas – rodo spektaklius (savo ir kitų gastroliuojančių teatrų repertuarą) Klaipėdoje, stato naujus spektaklius, teikia edukacines paslaugas, rodo spektaklius kituose miestuose (gastrolės), įgyvendina kultūrines programas. Teatras orientuojasi į platų visuomenės ratą kaip tikslinę žiūrovų auditoriją. Repertuaras bei spektakliai pritaikomi kuo įvairesnėms tikslinėms žiūrovų grupėms (atsižvelgiant į amžių, socialinę padėtį, pomėgius ir kt.), tokiu būdu siekiama formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į teatrą ir pritraukti kuo įvairesnių visuomenės grupių atstovus.

Svarbi scenos infrastruktūra įrengta dar sovietų laikais ir šiuo metu visiškai neatitinka laiko realijų. Nėra galimybės greitai pakelti ir nuleisti dekoracijų, vystyti kitų meninių spendimų. Įdiegus šiuolaikinę scenos infrastruktūrą, būtų pagerintas ne tik vizualinis vaizdas, kuris svarbus žiūrovui, bet ir būtų sudaryta galimybė didesnei režisierių ir aktorių saviraiškai. Tai leistų statyti daugiau ir novatoriškesnių spektaklių.

Šiuolaikiniam jaunimui labai svarbu, kad teatro spektakliai atspindėtų tai, kas yra aktualu. Šiuolaikiniai spektakliai, kuriuose vyrautų jaunimo kultūra (vadinamoji „gatvės kultūra“), būtų naudojamos išmaniosios technologijos (kadangi tokias technologijas jaunimas naudoja ir kasdieniniame gyvenime) leistų padidinti susidomėjimą ne tik jaunimo tarpe, bet pritrauktų ir kitų amžiaus lankytojų grupes, kurios nori susipažinti su siek problemomis. Įdiegus tinkamą scenos įrangą, galima būti kurti vizualinius pasakojimus, kurie taptų neatsiejama spektaklių dalimi.

Šiuo metu Vakarų Europoje ir JAV vyrauja tendencija, kad teatras turi būti aprūpinamas naujausia technine įranga, kuri leistų kurti visiškai naujo lygio pasirodymus. Tokia įranga leidžia išreikšti spektaklio herojaus išgyvenimus vizualiai, scenoje projektuoti vaizdinius, sukurti reikiamą atmosferą (keičiant šviesos spektrą, intensyvumą, spalvą, galima sukurti baimės, gėrio, jaukumo ir kt. atmosferą). Gera garso sistema leistų pasiūlyti įvairesnių garso sprendimų. Labai svarbu pažymėti, kad režisieriai, turėdami tokias priemones, galėtų lengviau interpretuoti scenarijus, pasirinkti sprendinius, kurie iki šiol, dėl techninių sąlygų, nebuvo galimi.

Įgyvendinus projekto veiklas, numatoma pasiekti projekto tikslą - padidinti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro patrauklumą, teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Bus pasiekti tokie rezultatai:

 • modernizuoti didžiosios salės scenos technologijos įrenginius ir susijusią įrangą;
 • modernizuoti didžiosios ir mažosios salės garso ir apšvietimo įrangą;
 • pakeisti didžiosios salės kėdes bei kiliminę dangą. Pakeisti mažosios salės kėdes, suteikiant daugiau komforto lankytojams.
 • Pritaikyti teatro erdves ir infrastruktūrą lankytojų poreikiams.